FRANKOVKA MODRÁ

Vína z Frankovky modrej charakterizuje tmavšia rubínono_červená farba a ovocno-korenistý buket po brusniciach, sušených slivkách, višniach a škorici.

K najznámejším a najvyhľadávanejším račianskym vínam patrí bezpochyby Račianska frankovka modrá, ktorá nechýba v ponuke žiadneho račianskeho vinára. V roku 2009 bol na druhý pokus úspešne vysadený Genofond Frankovky modrej v Rači za účelom podpory tohto jedinečného produktu. O založenie Genofondu sa zaslúžili okrem iných členov RVS hlavne Jaroslav Beladič a Peter Záruba. Bolo vytipovaných a zasadených 9 klonov Frankovky z rôznych častí chotárov a vinohradníckych oblastí, kde sa pestuje do deviatich riadkov.
Frankovka modrá z genofondu je pre Račanov veľmi vzácna. Slúži nie len ako omšové víno, ale aj časť jej úrody sa plní do reprezentačných fliaš pre vzácne návštevy, či ako dar pre víťazov súťaží, organizovaných mestskou časťou. Je známa pod názvom Starostovská frankovka modrá, alebo Frankovka modrá z Genofondu., veľkú zásluhu na tomto ma vedenie MČ Rača resp. starosta Peter Pilinsky, ktorý okrem inej podpory vinohradníkov aj používa víno z Genofondu a na prezentáciu toho najlepšieho čo v Rači máme.
Hlavnou myšlienkou bolo zachovanie tradícií Frankovky modrej v Rači a v neposlednom rade aj na čerpanie na množenie pri ďalších výsadbách revitalizovaných vinohradov. Očká jednotlivých klonov frankovky sú žiadané aj u iných vinohradníkov z oblastí ako napr. Sv. Jur, Šenkvice, Modra. V roku 2012 bola zozbieraná prvá úroda z tejto vinice. 
Račianska frankovka patrí k najznámejším račianskym vínam, kedysi známa aj ako Lampart, Limburské, alebo Francula. Jej liečivé účinky využívali už v stredoveku na liečbu reumatických a horúčkových ochorení. Dobrá povesť Frankovky sa dostala až na cisársky dvor a cisárovná Mária Terézia ju následne dekrétom v roku 1767 uznala za víno hodné cisárskeho stola. Dekrét vína hodného cisárskeho stola dostala Račianska frankovka vďaka tomu, že vyliečila samotnú panovníčku z dlhej choroby. Od tých čias nikdy nesmela chýbať na cisárskej tabuli. Ako uznanie a prejav vďaky dala vyhotoviť Račanom bohoslužobný ornát, vyšívaný zlatom, ktorý až dodnes krášli priestory Račianskeho múzea, nachádzajúceho sa v Obecnom dome na Alstrovej ulici v Račianskej izbe.

Genofond frankovky modrej

Vo farskej záhrade na Alstrovej ulici sa nachádza genofond Frankovky modrej, ktorý sa buduje pod dohľadom Račianskeho vinohradníckeho spolku. Vinica genofondu priniesla v roku 2012 svoju prvú úrodu. Frankovka modrá z genofondu je pre Račanov veľmi vzácna. Slúži nie len ako omšové víno, ale aj časť jej úrody sa plní do reprezentačných fliaš pre vzácne návštevy, či ako dar pre víťazov súťaží, organizovaných mestskou časťou. Je známa pod názvom Starostovská frankovka modrá, alebo Frankovka modrá z Genofondu. (MD)