TERROIR – Malé Karpaty

Bratislavský kraj sa rozprestiera v historicky najstaršej vinohradníckej oblasti pestovania viniča v Strednej Európe. Vinohrady obopínajú juhovýchodné, južné a juhozápadné pahorky Malých Karpát. Priaznivé podnebie s množstvom teplých slnečných dní umožňuje pri dostatočnom prúdení vzduchu produkciu zdravého a zrelého hrozna určeného najmä na výrobu vína.

Malokarpatská oblasť patrí do kontinentálneho klimatického pásma. Atmosférické zrážky sú rovnomerné v priebehu celého roka a za rok dosahujú 670 mm. Je to veterná oblasť s prevažujúcim severozápadným prúdením vzduchu. Priemerná teplota vzduchu vo vegetačnom období  je 17,5°C, priemerné ročné trvanie slnečného svitu 2.100 hodín a suma aktívnych  teplôt počas vegetácie viac ako 3.000°C. Charakteristickým javom oblasti je teplotný rozdiel približne 15°C medzi dňom a nocou v období dozrievania hrozna, čo zabezpečuje zachovanie vyššieho obsahu kyselín v mušte.

Pôdy pod vinohradmi sú hlinito-piesočnaté, na svahoch kamenisté s menším obsahom živín. Miestami po okrajoch masívu sa nachádza spraš alebo naviate piesky. Slabo zadržujú vodu a veľmi dobre absorbujú slnečnú energiu. Geologický podklad tvoria hlbinné magmatity, pararuly, ale aj biotické granity a granodiority. Vinohradnícke plochy sa rozprestierajú v nadmorskej výške od 100 do 260 m n. m.   

Račianske vinohrady sú situované v azda najznámejšom vinohradníckom regióne Slovenska. Rozprestierajú sa na južných svahoch Malých Karpát v nadmorskej výške 150 – 300 m n.m.

Zdroj: Publikácia Víno, vydaná organizáciou Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 2016.