O nás

HISTÓRIA

Už koncom 19. storočia boli račianski vinohradníci významnými predstaviteľmi Spolku bratislavských vinohradníkov a vinárov. Na prelome 20. storočia si však račianski vinohradníci založili svoj vinohradnícky spolok. Ten zabezpečoval ochranu viníc, pomáhal pri odbyte vína, zostavoval poradovník na otvorenie viech, požičiaval inventár do viech, či usporadúval zábavy a rôzne slávnosti. Jeho členmi boli takmer všetci račianski vinohradníci.

Račiansky vinohradnícky spolok zažil svoju prvú krízu počas prvej svetovej vojny, keď jeho činnosť bola utlmená na minimum a smeroval k zániku. Začiatkom dvadsiatich rokov minulého storočia sa však jeho činnosť v plnej miere obnovila. V spolku bolo vyše tridsať vinohradníkov z rodín Kramplových, Beladovičových, Lednárových a Polakovičových.

SÚČASNOSŤ

Cieľom spolku je zachovávanie, podpora a obnova tradícií vinohradníctva a vinárstva v Rači, zdokumentovanie a sprístupnenie jeho histórie i súčasnosti, záchrana a obnova vinohradov a vínnych pivníc. Račianski vinohradníci boli v minulosti organizovaní vo vinohradníckom spolku, ktorý im pomáhal obstarávať všetko potrebné pre ich činnosť, vrátane odborných školení. Napomáhal im aj pri organizácii a predaji vína a zapožičiaval inventár, potrebný na vybavenie viechy. Vinohradníci mali v minulosti viechu zväčša v jednej miestnosti v dome a na jej prevádzke sa obvykle podieľala celá rodina. Spolok stanovoval harmonogram otváracích hodín viech. Jeho úlohou bolo i získavať od správy obce povolenie začať „oberačky“. Neskôr, v roku 1939 bolo založené Nemecké vinohradnícke družstvo pre občanov nemeckej národnosti, ktoré vybudovalo vlastnú prevádzku na spracovanie a výrobu vína a  postavilo aj kultúrnu časť s hostincom. Celý objekt niesol názov „Nemecký kultúrny dom“, ktorý sa zachoval až podnes. Od roku 2011 sa Nemecký kultúrny dom stal strediskom kultúry, kde sa koná množstvo kultúrnych podujatí a divadelných predstavení. Vinársku výrobu po znárodnení prevzali Vinárske závody. Toho času sú račianski vinári organizovaní v Račianskom vinohradníckom spolku, pod vedením Dušana Žitného. Vínne pivnice vinárov v Rači sú zapojené do projektu Malokarpatská vínna cesta, v rámci ktorej otvárajú dva krát do roka svoje pivnice návštevníkom a turistom zo širokého okolia. Od roku 2016 sú niektorí z vinárov zapojení aj do nového projektu „Račianske otvorené viechy“. Cieľom tohto projektu je sprístupnenie račianskych pivníc návštevníkom a turistom počas roka počnúc od mája až do októbra.