Svätý Urban – patrón vinohradníkov

Svätý Urban (25. mája) – patrón vinohradníkov

Na začiatku je dôležité predstaviť sv. Urbana – ochrancu vinárov, vína, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov. Sv. Urban je aj ochrancom proti mrazu a súčasne i proti opilstvu.

Nevieme, či Urban, ktorý bol rímskym pápežom v rokoch 223- 230, mal rád víno alebo zakladal vinohrady, no stal sa obľúbeným patrónom vinohradníkov. Všade, kde sa na území Slovenska pestovalo hrozno, patril 25. máj k významným sviatkom. Vinohradníci si uctievali tohoto patróna, snažili sa získať jeho podporu a modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo viniciach. Donedávna stáli solitérne sochy tohto svätca pri cestách vedúcich k vinohradom.

Všemožné spôsoby naklonenia si tohto patróna sa udržali v praktizovaní úkonov súvisiacich s ovíjaním jeho sochy girlandami rozvinutej vinnej révy, alebo kladením nádob s vínom k jeho nohám.

Mnohé obce mu postavili pekné kaplnky, ku ktorým sa chodievali modlievať procesie v deň jeho sviatku. Niekedy sa však ľudia spontánne rozhnevali na svätca, ktorý nepriniesol dobré počasie. Jeho sochy polievali špinavou vodou, alebo ak v tento deň pršalo, vliekli ich po zemi a hádzali ich do potoka.

Pestovanie viniča a sadenie vínnej révy má u nás dlhú tradíciu. Obraz viníc dotvárala v minulosti vo vinárskom prostredí silueta sochy Sv. Urbana, ktorá neodmysliteľne patrila do tohoto priestoru a neopakovateľne zelenej atmosféry viníc.

Jedna stará múdrosť hovorí: ,,Keď prichádza víno, odchádzajú tajnosti.“

Viac o svätom Urbanovi sa dozviete, ak si vo štvrtok 22. mája vypočujete Beťariny Janka Hraška.

Svätý Urban ochranca vinohradníkov

25. mája v roku

Ak sa v minulosti súbežne používali ako mená i priezviská tie isté pomenovania, bolo to samozrejmé. Časom sa však z mnohých krstných mien stali iba prímená. Takým je aj meno Urban, s ktorým sa dnes stretávame už iba v podobe často frekventovaného priezviska. Nevieme, či Urban, ktorý bol rímskym pápežom v rokoch 223 230 mal rád víno alebo zakladal vinohrady, no stal sa obľúbeným patrónom vinohradníkov. Všade, kde sa na území Slovenska pestovalo hrozno, patril 25. máj k významným sviatkom.

Svätého Urbana ľahko dešifrujeme podľa ojedinelých individuálnych atribútov, ktorým sú strapec hrozna, vinná réva alebo súdok s vínom. Za tieto symboly vďačí okolnosti, že jeho sviatok bol v stredoveku prvým po ľadových mužoch, t. j. už v teplom období, keď vinná réva nasadzuje kvety. Vinohradníci si uctievali tohoto patróna, snažili sa získať jeho podporu a modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo viniciach. Donedávna stáli solitérne sochy tohto svätca pri cestách, vedúcich k vinohradom. Všemožné spôsoby naklonenia si tohto patróna sa udržali v praktizovaní archaických úkonov súvisiacich s ovíjaním jeho sochy girlandami rozvinutej vinnej révy, alebo kladením nádob s vínom k jeho nohám. Niekedy sa ľudia aj spontánne rozhnevali na svätca, ktorý nepriniesol dobré počasie napríklad tak, že ho polievali špinavou vodou. Alebo ak v tento deň pršalo, vliekli svätcovu sochu po zemi a hádzali ju do potoka. Mnohé obce mu postavili pekné kaplnky, ku ktorým sa chodievali modlievať procesie v deň jeho sviatku.

Mimoriadnej úcte sa tešil tento svätec aj u Košičanov, ktorí jeho menom pomenovali renesančnú stavbu mestskej veže. Venovali mu aj jeden z najkrajších a najväčších zvonov, ktorý odlial v roku 1557 známy košický lejár František Illenfeld. Aj keď veža i zvon boli počas požiaru v roku 1966 značne poškodené, podarilo sa reštaurovať zvonicu a z úlomkov rozbitého zvonu poskladať nový. V súčasnosti je umiestnený na námestí pred Urbanovou vežou. Je to krásny majstrovský kus zvona obrovských rozmerov, ktorý lejársky majster vyzdobil figurálnymi reliéfmi oberačov s putňami, postavami sirén s rybacími chvostami i kresťanskými motívmi ukrižovaného Krista, Panny Márie a svätého Jána.Čítajte viac: https://korzar.sme.sk/c/4721362/svaty-urban-ochranca-vinohradnikov.html#ixzz5N6wAdkZZ