Nezaradené

Finančný príspevok Bratislavského samosprávneho kraja

Z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu v Malokarpatskom regióne poskytol Bratislavský samosprávny kraj finančný príspevok – dotáciu Račianskemu vinohradníckemu spolku na vnútorné označenie Červenej lisovne, vonkajšie označenie Račianskej vinotéky ako sídla RVS a na zakúpenie pasterizačného zariadenia na výrobu hroznovej šťavy. Račiansky vinohradnícky spolok využíva túto možnosť verejne sa poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju.