O nás

Cieľom spolku je zachovávanie, podpora a obnova tradícií vinohradníctva a vinárstva v Rači, zdokumentovanie a sprístupnenie jeho histórie i súčasnosti, záchrana a obnova vinohradov a vínnych pivníc. Račianski vinohradníci boli organizovaní vo vinohradníckom spolku, ktorý im pomáhal obstarávať všetko potrebné pre ich činnosť, vrátane odborných školení. Napomáhal aj pri organizácii a predaji vína a zapožičiaval inventár, potrebný na vybavenie viechy. Vinohradníci mali viechu zväčša v jednej miestnosti v dome a na jej prevádzke sa obvykle podieľala celá rodina. Spolok stanovoval harmonogram otváracích hodín viech. Jeho úlohou bolo i získavať od správy obce povolenie začať „oberačky“. V r. 1939 bolo založené „Nemecké vinohradnícke družstvo“ pre občanov nemeckej národnosti, ktoré vybudovalo vlastnú prevádzku na spracovanie a výrobu vína a  postavilo aj kultúrnu časť s hostincom. Celý objekt niesol názov „Nemecký kultúrny dom“, ktorý sa zachoval podnes. Vinársku výrobu po znárodnení prevzali Vinárske závody.

Predsedom Račianskeho vinohradníckeho spolku je Dušan Žitný.

 

Račianski vinohradníci a vinári

LOGO_VINARSTVA _JŠ_A4   

vinorakyta

d-z-logo